Khung ảnh cánh thiên thần bằng vàng

02/09/2017 | Ephoto 360 | 93,055 view
Tạo hiệu ứng ảnh cánh thiên thần kim loại vàng cực chất, với các mẫu và chữ theo tên bạn...

Hướng dẫn tạo : Bạn chọn mẫu và upload ảnh cần tạo, nhập tên và nhấn nút : Tạo ảnh

 
 
 

.Hiệu ứng khác