Tạo hiệu ứng chữ ban đêm - Hiệu ứng lend cho chữ

25/12/2016 | Ephoto 360 | 31,378 view
Tạo hiệu ứng chữ ban đêm - Hiệu ứng lend cho chữ , tạo chữ nghệ thuật mờ ảo lấp lánh trong đêm Hướng dẫn: Nhập 1 từ (ngắn) và nhấn nút tạo
 


Hiệu ứng khác