Tạo Avatar LOL - Ảnh đại diện LMHT

21/03/2017 | Ephoto 360 | 235,955 view
Tạo ảnh đại diện mang phong cách LMHT (LOL) với các tướng bạn yêu thích và đặc biệt in tên của bạn

Hướng dẫn: Chọn mẫu tướng nhập chữ và nhấn nút "Tạo ảnh'

Các tướng khác đang được chúng tôi cập nhật ...

 
 

.Hiệu ứng khác