Tạo hiệu ứng quả cầu tuyết rơi giáng sinh

20/12/2016 | Ephoto 360 | 63,197 view
Tạo hiệu ứng quả cầu tuyết rơi giáng sinh vô cùng độc đáo, nếu bạn muốn có khung ảnh động tuyết thì hiệu ứng trên là một gợi ý , chọn ảnh và nhấn "nút tạo". Chọn nút share để chia sẻ cùng mọi người

.

 
 
 

.Hiệu ứng khác

>