Hiệu ứng vẽ

Hiệu ứng vẽ chì, chuyển các ảnh thành ảnh chì hay tranh vẽ , mục tập hợp các tiện ích vẽ tranh sơn dầu , tạo ảnh nghệ thuật