Tạo chữ kẹo mềm online

12/07/2017 | Ephoto 360 | 5,585 view
Tạo chữ kẹo mềm theo tên bạn , với nhiều màu sắc và style để các bạn chọn lựa việc tạo chữ nghệ thuật rất đơn giản qua vài thao tác

Hướng dẫn : Chọn màu chữ, chọn nền và nhập nội dung và bấm nút "Tạo Ảnh"

Chọn màu chữ và nền

 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>