Tạo logo, avatar online theo phong cách Logo Polygon

17/10/2017 | Ephoto 360 | 172,629 view
Tạo logo avatar theo tên online phong cách Logo Polygon, mẫu psd khá đẹp được các bloger chia sẻ , Ephoto360 chuyển đổi thành tiện ích online cho các bạn đều tạo được

Hướng dẫn tạo logo theo tên online:

Dòng 1 : nhập 2-3 ký tự viết tắt theo tên bạn  ví dụ : LG, NT... đừng nhập dài 

Dòng 2 : Nhập sologan hay status bạn muốn, có thể là địa chỉ website hay tên facebook..

 

.Hiệu ứng khác

>