Tiện ích tạo logo lớp trực tuyến theo phong cách galaxy

07/09/2017 | Ephoto 360 | 597,574 view
Tạo logo lớp online với phong cách galaxy, tiện ích viết chữ online dành cho các bạn chỉ cần nhập tên lớp và ghi câu sologan ngắn gọn , hoặc trường ...là bạn có ngay logo nghệ thuật và cho riêng lớp mình

Hướng dẫn: Dòng 1 nhập tên lớp, dòng 2 ghi status và bấm nút "Tạo ảnh"

 

 
----- Quảng cáo -----

.

Video: Tiện ích tạo logo lớp trực tuyến theo phong cách galaxyHiệu ứng khác

>