Tạo Avatar cầm súng cưc chất

31/03/2017 | Ephoto 360 | 52,686 view
Tạo Avatar cầm súng cực ấn tượng mang phong cách game truy kích . bạn chỉ cần chọn ảnh chân dung chỉ có mặt và upload chọn vùng cho hợp và nhấn nút "Tạo ảnh"

.

 
 
 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>