Hiệu ứng kính vỡ cho ảnh

6,809 view / 2,236
Tạo hiệu ứng kinh vỡ cho ảnh online, tạo ảnh tâm trạng khá ấn tượng . Chọn ảnh khung cảnh phù hợp, bạn không nên chỉ chọn ảnh có khuôn mặt. Upload ảnh và chọn vùng -> nhấn tạo ảnh
 
 
 
Hiệu ứng khác