Hiệu ứng blog

72,280 view
Tạo hiệu ứng blog sách trào lưu đang hot trên facebook hiện nay, chỉ cần upload ảnh , chọn vùng và nhán nút "Tạo ảnh" là bạn có ngay sản phẩm của mình

Hướng dẫn: Tải ảnh của bạn lên lựa chọn vùng rồi ấn nút tạo ảnh


  • Chọn ảnh
-- Quảng cáo --


Có thể bạn thích: