Hiệu ứng kính vỡ cho ảnh

11/08/2016 | Ephoto 360 | 42,077 view
Tạo hiệu ứng kinh vỡ cho ảnh online, tạo ảnh tâm trạng khá ấn tượng . Chọn ảnh khung cảnh phù hợp, bạn không nên chỉ chọn ảnh có khuôn mặt. Upload ảnh và chọn vùng -> nhấn tạo ảnh
 
 
 
----- Quảng cáo -----


Hiệu ứng khác

>