Tạo hiệu ứng mảnh ghép cho ảnh

29/07/2016 | Ephoto 360 | 13,470 view
Tạo hiệu ứng mảnh ghép cho ảnh, tạo hiệu ứng tranh khảm cho ảnh của bạn Chỉ cần upload ảnh và chọn vùng -> Nhấn nút 'Tạo ảnh'
 
 
 
----- Quảng cáo -----


Hiệu ứng khác

>