Tạo quả cầu giáng sinh

08/12/2016 | Ephoto 360 | 10,368 view
Tạo quả cầu giáng sinh 2019, năm mới 2019 đẹp lung linh , bạn upload ảnh cần ghép chọn vùng và nhấn "Nút tạo ảnh" . Dùng app Ephoto 360 để tiện và nhiều mẫu hơn

.

 
 
 

.Hiệu ứng khác

>