Tạo cover theo phong cách Anime ấn tượng

05/10/2017 | Ephoto 360 | 374,335 view
Tạo cover phong cách Anime với chủ đề do bạn tự thiết kế, tiện ích tạo cover online được ephoto 360 mới bổ sung . Chỉ cần chọn nhập chủ đề dòng 1 và stauts ở dòng 2 và nhấn nút" tạo ảnh"

Hướng dẫn: Chọn mẫu và màu chữ bạn muốn, tiến hành nhập chủ đề và status ...

 
 
----- Quảng cáo -----

.

Video: Tạo cover theo phong cách Anime ấn tượngHiệu ứng khác

>