Viết chữ Kinh dị trên tấm kim loại

11/05/2017 | Ephoto 360 | 27,543 view
Chủ đề chữ kinh dị, thường dùng vào mùa lễ hội hoá trang Halloween, thêm hiệu ứng chữ kinh dị trên tấm kim loại dành cho các bạn

.

 

.Hiệu ứng khác

>