Chữ kinh dị trên tường

10/05/2017 | Ephoto 360 | 19,106 view
Tạo chữ kinh dị trên tường ,như trong các phim kinh dị với dòng chữ màu trên tường . Lưu ý hiện tại hiêụ ứng chưa hỗ trợ tiếng việt có dấu

.

 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>