Hiệu ứng chữ kim loại sáng xanh

16/02/2017 | Ephoto 360 | 326,857 view
Nằm trong seri hiệu ứng chữ modern gold, chữ kim loại vàng , kết hợp với ảnh sáng ephoto 360 cho ra tiếp hiệu ứng Modern gold 3, tạm gọi là hiệu ứng chữ kim loại sáng xanh. cài thêm app ephoto 360 để có nhiều hiệu ứng đẹp
 
----- Quảng cáo -----


Hiệu ứng khác

>