Tạo cover chữ đúc kim loại

14/07/2017 | Ephoto 360 | 52,525 view
Tạo cover chữ đúc kim loại , viết chữ kim loại theo tên cực chất, tên của bạn sẽ được đúc trên tấm kim loại , bạn có thể bổ sung thêm nội dung phụ thứ 2 để cover thêm ấn tượng

Hướng dẫn: nhập chữ chính và chữ phụ và bấm nút tạo 

 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>