Tạo logo, avatar theo phong cách Mascot

07/09/2018 | Ephoto 360 | 149,439 view
Tạo logo, avatar theo phong cách Mascot, thêm tiện ích tạo logo avatar mới của Ephoto360, chỉ cần nhập : tên và nội dung cần tạo là bạn có avatar theo ý muốn

.

 
 

.

Video: Tạo logo, avatar theo phong cách MascotHiệu ứng khác

>