Viết chữ Galaxy Góc cạnh

25/04/2017 | Ephoto 360 | 78,196 view
Thêm một mẫu mới cuả hiệu ứng chữ galaxy , mẫu đơn giản nhưng góc cạnh, các bạn có thể viết theo tên làm avatar facbook

Hướng dẫn : chỉ cần nhập text và nhấn nút tạo 

 
----- Quảng cáo -----

Hiệu ứng chữ galaxy  là trao lưu hot năm nay, khá nhiều mẫu galaxy được các bạn sáng tạo và chia sẻ với nhau qua facebook và youtube. Ephoto 360 đã phát triển các mẫu dành cho các bạn như : Chữ galaxy bat, chữ galaxy cây cỏ, glaxy thiên thần...

Hãy để lại các yêu cầu ephoto 360 sẽ chuyển lên làm online giúp bạn Hiệu ứng khác

>