Viết chữ Galaxy Góc cạnh

80,370 view
Thêm một mẫu mới cuả hiệu ứng chữ galaxy , mẫu đơn giản nhưng góc cạnh, các bạn có thể viết theo tên làm avatar facbook

Hướng dẫn : chỉ cần nhập text và nhấn nút tạo 


-- Quảng cáo --


Có thể bạn thích: