Tạo Avatar Đột Kích

13/06/2017 | Ephoto 360 | 150,798 view
Tạo avatar Đột kích (Crossfire) theo tên và nội dung của bạn cùng với các hình ảnh game cf cực đẹp , chỉ cần chọn mẫu và nhập chữ là bạn có ngay avatar game đột kích ưng ý

Hướng dẫn tạo avatar đột kích : chon mẫu và nhập nội dung cần tạo và bấm "Tạo ảnh"

 
 
----- Quảng cáo -----

Các mẫu mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hay "subscribe" nhận thông báo khi có hiệu ứng mới 

Video: Tạo Avatar Đột KíchHiệu ứng khác

>