Tạo Avatar Đột Kích

13/06/2017 | Ephoto 360 | 145,344 view
Tạo avatar Đột kích (Crossfire) theo tên và nội dung của bạn cùng với các hình ảnh game cf cực đẹp , chỉ cần chọn mẫu và nhập chữ là bạn có ngay avatar game đột kích ưng ý

Hướng dẫn tạo avatar đột kích : chon mẫu và nhập nội dung cần tạo và bấm "Tạo ảnh"

 
 

Các mẫu mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hay "subscribe" nhận thông báo khi có hiệu ứng mới 

Video: Tạo Avatar Đột KíchHiệu ứng khác

>