Tạo khung rank , vinh danh trong LOL Mới

22/06/2017 | Ephoto 360 | 245,018 view
Tạo khung rank cung biểu tượng vinh danh LOL sắp phát hành cực chất , các biểu tượng được Ephoto 360 chim lợn từ máy chủ PBE . Mời các gamer LMHT thưởng thức dần cho hot

Hướng dẫn: Chọn khung rank  và khung  siêu phẩm , upload ảnh và

ghi 2 dòng : Dòng 1:  Tên tướng , Dòng 2: Nội dung của bạn 

+ Chọn khung rank  và khung  siêu phẩm

 
 
 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>