Hiệu ứng ảnh cháy

27/07/2016 | Ephoto 360 | 57,958 view
Hiệu ứng ảnh cháy, hiệu ứng ảnh với khung gỗ cháy ấn tượng . Bạn chỉ cần up ảnh cần ghép chọn vùng và nhấn nút "Tạo Ảnh "
 
 
 


Hiệu ứng khác

>