Hiệu ứng ảnh cháy

8,035 view / 2,074
Hiệu ứng ảnh cháy, hiệu ứng ảnh với khung gỗ cháy ấn tượng . Bạn chỉ cần up ảnh cần ghép chọn vùng và nhấn nút "Tạo Ảnh "
 
 
 
Hiệu ứng khác