Hiệu ứng ảnh lục giác

17/03/2017 | Ephoto 360 | 27,525 view
Tạo hiệu ứng ảnh lục giác với nhiều tông màu : xanh cam, tím...

Hướng dẫn Để tạo hiệu ứng này bạn cần chọn mẫu:  upload ảnh , chọn vùng crop và nhập nội dung cần tạo 

 
 
 

.Hiệu ứng khác

>