Hiệu ứng ảnh xé

Ngày:
Hiệu ứng ảnh tâm trạng, khung ảnh xé, thể hiện sự mất đi điều gì đó...

Hướng dẫn: Tải ảnh của bạn lên lựa chọn vùng rồi nhấn nút "Tạo ảnh"

  • Tải ảnh lên Chọn ảnh

Advertisement


Thích thì LIKE nhé <3
Có thể bạn thích: