Tạo hiệu ứng khung cửa kính mưa

15/06/2017 | Ephoto 360 | 112,557 view
Tạo hiệu ứng ảnh khung cửa kính mưa tâm trạng ấn tượng với hình ảnh và dòng status của bạn , hoặc bạn có thể dùng cả khung trang facebook của bạn để tạo (Bạn cần chụp ảnh màn hình facbook của mình )

Hướng dẫn: Bạn upload ảnh hoặc khung trang facebook của bạn để tạo (Bạn cần chụp ảnh màn hình facbook của mình ), phần nhập chữ có thể nhập hoặc bỏ qua

 
 
 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>