Tạo hiệu ứng khung cửa kính mưa

15/06/2017 | Ephoto 360 | 107,250 view
Tạo hiệu ứng ảnh khung cửa kính mưa tâm trạng ấn tượng với hình ảnh và dòng status của bạn , hoặc bạn có thể dùng cả khung trang facebook của bạn để tạo (Bạn cần chụp ảnh màn hình facbook của mình )

Hướng dẫn: Bạn upload ảnh hoặc khung trang facebook của bạn để tạo (Bạn cần chụp ảnh màn hình facbook của mình ), phần nhập chữ có thể nhập hoặc bỏ qua

 
 
 

.Hiệu ứng khác

>