Hiệu ứng làm nhoà mờ cho ảnh

11/01/2017 | Ephoto 360 | 19,862 view
Tạo hiệu ứng brokeh overlay - làm nhoà mờ cho ảnh của bạn, giúp ảnh của bạn có chiều sâu và tính nghệ thuật hơn. Upload ảnh chọn vùng và bấm nút "Tạo ảnh"
 
 
 


Hiệu ứng khác