Hiệu ứng làm nhoà mờ cho ảnh

11/01/2017 | Ephoto 360 | 28,172 view
Tạo hiệu ứng brokeh overlay - làm nhoà mờ cho ảnh của bạn, giúp ảnh của bạn có chiều sâu và tính nghệ thuật hơn. Upload ảnh chọn vùng và bấm nút "Tạo ảnh"
 
 
 
----- Quảng cáo -----


Hiệu ứng khác

>