Hiệu ứng khung ảnh cháy - ảnh kỷ niệm

2,730 view / 819
Hiệu ứng ảnh cháy xém, bức ảnh sẽ tạo được ấn tượng, quý giá, và kỷ niệm hơn khi qua hiệu ứng này
 
 
 
Hiệu ứng khác