Tạo hiệu ứng ảnh trên gỗ sơn cũ

06/09/2016 | Ephoto 360 | 19,026 view
Tạo hiệu ứng ảnh trên gỗ sơn cũ , những tấm ảnh của bạn sẽ rất ấn tượng với các mảng sơn gỗ , đất đậm màu cũ kỹ và thời gian
 
 
 


Hiệu ứng khác

>