Hiệu ứng vở ô ly

27/07/2016 | Ephoto 360 | 35,249 view
Hiệu ứng vở ô ly, Kết hợp các nét vẽ trên trang vở tạo nên hiệu ứng ảnh ấn tượng. Bạn chỉ cần upload ảnh và chọn vùng -> nhấn nút "Tạo ảnh'
 
 
 
----- Quảng cáo -----


Hiệu ứng khác

>