Hiệu ứng ảnh xé

Ngày:
Hiệu ứng ảnh chì xé nghệ thuật, tạo cho bạn ảnh chì độc và lạ chỉ qua vài bước: upload ảnh, chọn vùng, nhấn nút "Tạo ảnh"

Hướng dẫn: Tải ảnh của bạn lên lựa chọn vùng rồi nhấn nút "Tạo ảnh"

  • Tải ảnh lên Chọn ảnh

Advertisement


Thích thì LIKE nhé <3
Có thể bạn thích: