Hiệu ứng xé ảnh

01/08/2016 | Ephoto 360 | 10,580 view
Tạo hiệu ứng ảnh xé , với màu chì cũ tạo cho bạn bức ảnh đặc biệt
 
 
 
----- Quảng cáo -----


Hiệu ứng khác

>