Ảnh bìa liên minh huyền thoại

Tuyển chọn các ảnh bìa liên minh huyền thoại, các cover LOL đẹp , đặc biệt bạn có thể tự tay tạo các ảnh bìa LMHT theo tên của mình...