Tạo Cover trang phục quán quân LOL

07/03/2017 | Ephoto 360 | 104,687 view
Tạo trang phục quản quân LOL để làm cover cho facebook của bạn , một tiện ích ephoto 360 phát triển cho các bạn yêu thích Liên Minh Huyền Thoại

Hướng dẫn:Chọn mẫu trang phục và  Upload 2 ảnh bạn cần tạo, chọn vùng và nhấn "nút tạo"

 
 
 
 
 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>