Chữ Halloween phong cách Frankenstain

25/10/2017 | Ephoto 360 | 31,698 view
Tạo chữ kinh dị , chữ Halloween Frankenstain cho ngày lễ hoá trang năm nay, tự tay tạo các chữ theo tên bạn bằng công cụ viết chữ online của chúng tôi

Hướng dẫn: Nhập chữ cần tạp và bấm nút "Tạo ảnh"

 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>