Tạo logo lớp trực tuyến phong cách đen trắng

07/11/2017 | Ephoto 360 | 449,481 view
Tạo logo lớp trực tuyến với tông màu đen trắng chủ đạo, bạn có thể ghi ten lớp và sologan ngắn gọn vùng với hình nền bạn tự upload lên, nếu bạn không upload ảnh thì tiện ích sẽ dùng ảnh mặc định

Hướng dẫn: + Upload ảnh nền bạn muốn, nhập tên lớp và sologan  và bấm nút tạo ảnh

 
 
 

.

Video: Tạo logo lớp trực tuyến phong cách đen trắngHiệu ứng khác

>