Tạo avatar Liên quân theo tên

16/06/2017 | Ephoto 360 | 265,238 view
Tạo avatar liên quân, các hình ảnh tường liên quân bạn yêu thích và tên của bạn cần ghi, hiệu ứng về game liên quân mới, được ephoto 360 cập nhật

Chỉ cần chọn tướng và nhập chữ cần tạo là bạn có ngay avatar theo tên mình

 
 
----- Quảng cáo -----

.

Video: Tạo avatar Liên quân theo tênHiệu ứng khác

>