Hiệu ứng ảnh khói thuốc

03/05/2017 | Ephoto 360 | 74,666 view
Tạo hiệu ứng ảnh khói thuốc lá nghệ thuật cho tấm hình của bạn qua tiện ích xử lý ảnh online của ephoto 360

Hướng dẫn: Upload ảnh cần tạo , chọn vùng sát  khuôn mặt một chút cho rõ và nhấn nút tạo ảnh

 
 
 
----- Quảng cáo -----

.Hiệu ứng khác

>