Hiệu ứng nghệ thuật

Hiệu ứng ảnh nghệ thuật , ghép pha trộn ảnh với khung ảnh nhằm tạo ra các bức ảnh ấn tượng